Φακίστρα – Πήλιο: Το απόκρημνο «Κρυφό Σχολειό» δίπλα στην παραλία…

  • Φακίστρα - Κρυφό Σχολειό - Πήλιο

Φακίστρα – Πήλιο: Δίπλα σε μια πανέμορφη παραλία του Πηλίου, μέσα σε μια σπηλιά θα βρει κανείς το «Κρυφό Σχολειό» της Φακίστρας…

Επί τουρκοκρατίας σε αυτήν τη σπηλιά καλόγερος μάθαινε στα παιδιά γραφή και ανάγνωση. Σήμερα, το σημείο αν και δύσκολο ως προς την πρόσβαση, διατηρείται σε ένα καλό επίπεδο προσέγγισης, για να θυμίζει στους νέους τη μεγάλη του ιστορική αξία.

Λέει μάλιστα ο αστικός μύθος πως σε αυτή τη σπηλιά από το 1668 ασκήτευε ένας καλόγερος έχοντας μόνη του συντροφιά την εικόνα της Παναγιάς της Μεγαλομάτας…

Και αυτός ξεκίνησε να παραδίδει μαθήματα στα παιδιά της περιοχής, τα οποία μάλιστα περνούσαν από μια πραγματικά δύσκολη δοκιμασία, μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην σπηλιά.

Αργότερα, η σπηλιά βεβηλώθηκε από πειρατές που πίστευαν ότι εκεί κρύβονταν θησαυροί. Φυσικά, κανένας θησαυρός δεν εντοπίστηκε ποτέ και τότε επέλεξαν να σκοτώσουν τον καλόγερο, βάζοντας τέλος και στη δράση του ως δασκάλου του κρυφού σχολειού της Φακίστρας…

Σήμερα, οι επισκέπτες της περιοχής μπορούν να βρεθούν στη διπλή σπηλιά και να δουν στη μεγάλη το χώρο που λειτουργούσε το Κρυφό Σχολειό και τη μικρή, το εκκλησάκι της Παναγιάς της Γουρλομάτας.