Τρίκαστρο Πρέβεζας: Το χωριό με τα Κυκλώπεια τείχη – Εκεί ζούσε ο βασιλιάς Πύρρος

Το χωριό Τρίκαστρο βρίσκεται στο νομό Πρέβεζας και η παλιά ονομασία του είναι Αγόρανα ή Γόρανα. Αποτελεί ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του τέως Δήμου Λούρου, ενώ από το 2011 ανήκει στον δήμο Πρέβεζας, βρίσκεται βορειοδυτικά της Βρυσούλας και είναι ακατοίκητο.

Το Τρίκαστρο πήρε το όνομά του από την αρχαία ακρόπολη στην κορυφή του λόφου, η οποία έχει τρείς σειρές τειχών (“τρία κάστρα”). Όπως μαρτυρεί η ανεύρεση ρωμαϊκών αγγείων και νομισμάτων, ο εδώ αρχαίος οικισμός επιβίωσε και στα ρωμαϊκά χρόνια, εξαρτώμενος διοικητικά από τη Νικόπολη. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ακρόπολη Τρίκαστρο αποτέλεσε την ορεινή έδρα του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου (312-272 π.Χ.). Την επιβίωσή του όφειλε στη στρατηγική του θέση, καθώς ασκούσε έλεγχο σε κάποιον αρχαίο δρόμο, ο οποίος, μέσω της κοιλάδας του Αχέροντα, οδηγούσε από τη Λάκκα Σουλίου στη Νικόπολη. Η ονομασία Γόρανα κατά την προφορική παράδοση αποδίδεται στo γεγονός ότι κατά τους 2-3 προηγηθέντες αιώνες, το χωριό αυτό αποτελούσε την Αγορά για τα υπόλοιπα διπλανά χωριά.

Η κοινότητα αυτή μαζί με άλλες δύο (Παλαιορόφορο και Πολύβρυσο) συνενώθηκαν τη δεκαετία του 70′ και μεταφέρθηκαν σε νέα έδρα που ονομάσθηκε Νέος Ωρωπός. Ο Νομός Πρέβεζας διαθέτει Έντεκα (11) αρχαίες πόλεις εκ των οποίων οι επτά (7) είναι ακροπόλεις, δηλαδή πόλεις οχυρωμένες με πολυγωνικά τείχη σε ύψωμα και μόνο η Αρχαία Νικόπολη είναι πεδινή, και η Αρχαία Εφύρα και η Αρχαία Βερενίκη σε λόφους. Στο ύψωμα του χωριού Τρίκαστρο βρίσκεται η Ακρόπολη Τρίκαστρο, μή ταυτοποιημένη αρχαιολογικώς, με πολυγωνικά κυκλώπεια τείχη, άγνωστης χρονολογίας ίδρυσης, αλλά πιθανότατα της Ελληνιστικής ή προγενέστερης προκλασικής περιόδου. Ακριβώς στην κορυφή του υψώματος είναι χτισμένος ο Ναός του Προφήτη Ηλία εποχής κτίσης 1706.