Κάλυμνος: Ενα «Καλύμνικο Σπίτι» γεμάτο ιστορία και παράδοση…

  • Καλύμνικο Σπίτι

Κάλυμνος: Το παραδοσιακό «Καλύμνικο Σπίτι» είναι ένα ιδιωτικό Λαογραφικό Μουσείο της κ. Σκυλλά-Χαλκιδίου και βρίσκεται στις νότιες παρυφές της Μονής Αγίων Πάντων, στην περιοχή Βοθύνοι.

Πρόκειται για ένα μουσείο που ως κύριο σκοπό του έχει την ανάδειξή του καλύμνικου πολιτισμού του περασμένου αιώνα και περιλαμβάνει αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού και οικοσκευής παλαιών νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα, το μουσείο είναι ένα αναπαλαιωμένο παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι όπου στο εσωτερικό του θα βρείτε συλλογή αντικειμένων απ’ όλο το νησί που εκτίθενται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται στους επισκέπτες το αίσθημα αναβίωσης της ιστορίας ενός παραδοσιακού αστικού σπιτιού που ανήκει στο τέλος του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Εκτός από τις τότε καθημερινές δραστηριότητες, θα μάθετε για τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά για την θρυλική ζωή του Καλύμνιου σφουγγαρά.

Επίσης, θα δείτε παραδοσιακές φορεσιές, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν σε καθημερινή χρήση και αναπαραστάσεις των οικιακών δραστηριοτήτων αλλά και των εργασιών που πραγματοποιούνταν τότε.