Δέλτα Έβρου: Ο «παράδεισος» των φυσιολατρών και των σπάνιων πτηνών

Δέλτα Έβρου: Ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της Ευρώπης σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Έβρου ο οποίος αποτελεί και φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Σε έκταση 200.000 στρεμμάτων απλώνεται το Δέλτα του Έβρου. Τα 95.000 από αυτά είναι ενταγμένα στον κατάλογο προστατευόμενων περιοχών της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ. Τα σημαντικά είδη που φιλοξενεί το Δέλτα του Έβρου, το χαρακτηρίζουν ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Το Δέλτα του Έβρου είναι Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Natura και οι λάτρεις της φύσης και των σπάνιων πτηνών μπορούν να το επισκεφτούν για να μαγευτούν από την ομορφιά, και τη σπάνια βιοποικιλότητά του.

Στο Δέλτα του Έβρου διακρίνονται 7 βασικές ενότητες βιότοπων: Παραποτάμια βλάστηση, θαμνώνες με αρμυρίκια, υγρά λιβάδια με βούρλα, υποβρύχια βλάστηση των αλμυρών – υφάλμυρων υδάτων, βλάστηση των λιμνοθαλασσών – γλυκών υδάτων, αλοφυτική βλάστηση, αμμόφιλη βλάστηση.

Αναφορικά με την πανίδα, τα πουλιά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της. Το Δέλτα του Έβρου φιλοξενεί περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών, ενώ υπάρχουν ακόμα αμφίβια και ερπετά, ενώ στις υδάτινες εκτάσεις ζουν 46 είδη ψαριών. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 320 είδη πουλιών. Η μεγάλη ποικιλία των ειδών είναι χαρακτηριστικό του Δέλτα. Η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εκτεταμένες εκτάσεις φυσικών βιοτόπων συμβάλλουν σημαντικά στην αξία του για την ορνιθοπανίδα.

Ο Φορέας Διαχείρισης στο Δέλτα του Έβρου διοργανώνει ετήσια εκδηλώσεις όπως η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, τα Χελιδονίμαστα, η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και οι Πράσινες Ημέρες…