Κικίλιας: Σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού

Β. Κικίλιας: Με τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και την οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας, δίνουμε ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη και ενισχύουμε την εικόνα της χώρας.

Ένα νομοσχέδιο με καθαρά αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει την εικόνα της χώρας και έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, εισάγεται σήμερα από το Υπουργείο Τουρισμού και τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Δύο βασικές καινοτομίες του Νομοσχεδίου εδράζονται στην θεσμοθέτηση ευέλικτων εργαλείων και στην σύνθεση δυνάμεων, μέσα από τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και την οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας (Ιαματικές Πηγές), που θα δώσουν ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, θα διασφαλίσουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και τέλος θα επιλύσουν χρόνια ζητήματα.

  • Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας αντιμετωπίζουν πληθώρα σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων.

Στόχος του Βασίλη Κικίλια είναι η ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας μέσα από την ανάδειξη και τον χαρακτηρισμό περιοχών ως πρότυπων τουριστικών προορισμών ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Μέσω των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δημιουργείται πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και στη διασφάλιση ποιότητας.

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, στην επίτευξη υψηλών ρυθμών τουριστικής ανάπτυξης και εν γένει στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση:

–        την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brand awareness) σε διεθνές επίπεδο,

–        τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον,

–        τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού,

–        τον βαθμό επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές,

–        την αρτιότητα οδικού δικτύου, την γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια,

–        τον λόγο της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού,

–       την μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού και

–        το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα,  συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς, με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρείες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης.

Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

  • Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.)

Οι ιαματικές πηγές διέπονται αυτή τη στιγμή από πολλαπλά κατακερματισμένα καθεστώτα ιδιοκτησίας και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Ο ιδρυόμενος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση και διαχείρισή τους.

Κεντρική επιδίωξη του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ανάπτυξη του ιαματικού-θερμαλιστικού τουρισμού ή τουρισμού ευεξίας στη χώρα, που θα προσελκύσει νέους επισκέπτες, θα ενισχύσει την αειφορική διαχείριση των ιαματικών πηγών, θα συμβάλλει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο Α.Ε.Π. και την εξωστρέφεια της χώρας.

Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη ολιστικής και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης.

  • Προσβάσιμος Τουριστικός Προορισμός και άλλες ρυθμίσεις

Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης και την επίλυση ποικίλων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, τα τουριστικά επαγγέλματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, την τουριστική προβολή της χώρας, οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, αλλά και θέματα επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων και πρόνοια για έκδοση και απονομή σχετικού σήματος.

Πιο αναλυτικά, θεσπίζονται Σήματα: Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, Επισκέψιμου Τυροκομείου, Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού, Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης, τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς.